Norvald Hemre

Navn:
Norvald Hemre

Kommer fra:
Indre Arna, Bergen

Bor:
Indre Arna Bergen

Utdannelse:
Kunst og designhøgskolen i Bergen

Hva jobber du med?

Jeg arbeider med keramiske objekter både i steingodsleire og porselen. For meg er problematikken den samme om objektene har en bruksfunksjon eller ikke. De skal ha en god form som uttrykker energi og gjenspeiler materialet. Jeg jobber mest med ”ballongstøpte” arbeider. Det vi si at jeg bruker ballonger som støpeform. Enten dypper jeg ballongene i en flytende leire eller smører leire over ballonger.

Hva inspirerer deg?

– Å møte andre keramikere, som arbeiderer med samme problematikk som meg, gir meg mye inspirasjon.
– Gamle, levde håndverksobjekter, som en gammel sprukket trebolle, påvirket av væte og tørke etter hundre års bruk.
– Naturen med sitt mangfold av former. Hvirvler, linjer og bølger i vannet og elven. Sporene som oppstår når vann fryser. Alt dette inspirerer meg. Selv om jeg ikke kopierer naturen, kan jeg ofte se naturen i mine arbeider.
– God form generelt, gleder meg.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?

Det er vanskelig å beskrive min egen kunst eller kunstnerskap. For meg er det viktig å utfordre meg selv hele tiden. Den keramiske prosessen er såpass tidkrevende at ideene ligger ofte foran meg selv. Å finne det rette uttrykket, den rette formen, ha kontroll over leiren i alle prosesser er fortsatt vanskelig etter nesten 40 år med leire som materiale. Jeg jobber sjelden systematisk med ideer. Det kan være ulike tilfeldigheter i noe som oppstår som igjen gir nye ideer. Og noen ganger oppstår det noe som jeg aldri kan gjengi. Eksempel er objektet Par. Rent teknisk kan jeg gjerne reprodusere noe lignende, men den energien og kraften som ligger i verket, kan jeg aldri fremkalle. Samtidig vil jeg si at noe av den energien kan også finnes i mine ballongstøpte snøballer. De har jeg laget så mye, at jeg styrer leiren og ikke omvendt.

Hvorfor ble du boende i Bergen?

Jeg er oppvokst her og tok min utdannelse i Bergen. Under utdannelsen fant jeg kjærligheten og det kom barn som gjorde meg mer stedbunden. Siden har vi pusset opp et gårdstun i Arna som jeg må innrømme jeg er meget stolt av. Der bor jeg, og der har jeg mitt verksted og utsalgssted.

Hva er det beste med miljøet og byen?

Bergen er en storby med et kulturelt miljø på internasjonalt nivå. Samtidig er byen så liten at man kan ha oversikt over hva som skjer og kjenne folk i kunstmiljøet.

Hva savner du i det bergenske kunstmiljøet?

Hvis jeg skal si noe om hva jeg savner kan jeg bare gå i meg selv. Mitt ”nyttårsløfte” hvert år er at jeg skal være mer aktiv å gå på utstillingsåpninger og få med meg mer av kulturen generelt.

Hva jobber du med for øyeblikket?

Akkurat nå forbereder jeg meg, lager litt keramikk til en workshop i Risør om vedfyring som jeg skal delta på i høst. Den skal ledes av bl.a. Torbjørn Kvasbø. Vi blir en liten ”hardbarka vedfyringsgjeng”. Senere skal jeg til La Borne på en vedfyringsfestival sammen med Gunnar Thorsen og Øyvind Tinglef. La Borne er kjent for sine tradisjoner i vedfyrt keramikk. Den uken skal mange av landsbyens ovner brennes og det blir et møtested for hele Europa.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?

Bli enda bedre. Jeg vil prøve å få til større objekter med den teknikken jeg jobber med. Det er krevende rent teknisk, men også uttrykksmessig.