Numi Thorvarsson

Navn:
Numi Thorvarsson
Kommer fra:
Født i Reykjavik og oppvokst i Oslo
Bor:
Bergen
Utdannelse:
Master i kunst ved Khib våren 2016 

Hva jobber du med?
Hovedsaklig jobber jeg med fotografi som hovedmedium, men sklir av og til ut med en installasjon eller to. De siste årene har jeg fokusert på rånemiljøer både i inn- og utland, hvor jeg blant annet har vært et par turer til Japan for å se nærmere på bilkulturer som Decotora og Bosozuku. Her hjemme har jeg hatt gleden av å få laget et råneprosjekt et sted på sørlandet der politiet ikke har ressurser til å stoppe råningen. Helt fantastisk. Jeg kommer fra en bakgrunn i analog fotografering med veldig stramme komposisjoner og de siste årene har arbeidene mine glidd ut i mer digitalt med mer flyt.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?
Mitt kunstnerskap baserer seg i stor grad på å integrere det som interesserer meg i livet med kunstneriske uttrykk, hovedsakelig via fotografi. Som oftest er arbeidene mine motorbaserte enten det kommer til uttrykk i installasjon eller mer dokumentarisk form. Bilkultur er viktig både hverdagen og i kunsten min. Kjørte Opel Kadett som ung og kjører fortsatt Opel Kadett. Meg og min Kadett.

Hvorfor ble du boende i Bergen?
Været og kjærlighet.

Hva er det beste med miljøet og Byen?
Det beste med miljøet i Bergen er at det er lite, kompakt og oversiktlig.

Hva savner du i det bergenske kunstmiljøet?
Det jeg savner mest i kunstmiljøet her i Bergen er mer aktivitet på utstillingsfronten på sommeren. Om sommeren er alt stengt føler jeg.

Hva jobber du med for øyeblikket?
For øyeblikket jobber jeg med å etablere Slakt galleri på Bergen Kjøtt. Neste utstiller er Ingrid Bjørnseth som åpner 4.mai. Oppe i andre etasje på Bergen Kjøtt setter vi nå opp utstillingen til Kobie Nel som har åpning i slutten av april.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?
I første omgang så fokuserer jeg på å få Slakt opp å gå, så blir det spennende å se hvordan planer og ambisjoner utviklar seg derfra. I forhold til egne prosjekter er planen å utgi en bok med fotografier jeg har tatt.

Hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?
Jeg håper Kobie Nel får oppmerksomhet rundt utstillingen hennes som åpner i slutten av april. Hun har et interessant kunstnerskap og er verdt å følge med på.