Nye styremedlemmer i VISP

På Årsmøtet 2022 ble følgende kandidater valgt inn:

Åsil Bøthun – frittstående medlem

Kristoffer Gjendevik Vinje Vassdal – medlem med juridisk/økonomisk kompetanse

Jannecke Knudsen Heien – varamedlem fra BKFH

I tillegg ble Linda Soh Trengereid valgt til ny styreleder, Frode Sandvik, Maria Udd og Tone Andersen (vara) fortsatte også i styret.

Vi retter en enorm takk til avtroppende styreleder Maria Rusinovskaya og styremedlem Hans Flø for fantastisk innsats over syv år.

Du kan laste ned Protokoll Årsmøte VISP 2022 her.