Offentlige oppdrag – online seminar

Anders Sletvold Moe: Unfolded Solid Shape, 2020, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm. Foto: Werner Zellien

Dato: Mandag 5. oktober
Tid: 11:00
Sted: Online – Zoom (lenke sendes til de påmeldte)

Live på youtube

Velkommen til online seminar i regi av VISP og Hordaland kunstsenter der vi ønsker å sette fokus på prosessen rundt offentlige oppdrag for kunstnere.

Forelesere:
Petra Rahm – prosjektleder kunst i offentlige rom Hordaland kunstsenter
Truls Ramberg- kurator KORO
Jørgen Blitzner – konsulent offentlige oppdrag
Anders Sletvold Moe – billedkunstner

Tema som belyses:
Hva ser en jury/kunstkonsulent etter (i prekvalifisering etc)?
Hvilke juridiske- og økonomiske forpliktelser har kunstneren før, under, og etter oppdraget?
Regler for vedlikehold av kunstverk
Hvilke regler er det for opphavsrett etter endt oppdrag?
Regler for open call/utlysning
Hva er en kunstplan og hvordan kan den brukes for kunstnere?
Litt om konkurranse
Viktigheten av kontrakter

Med mere

Foreløpig kjøreplan:
11.00: Velkommen ved Petra Rahm

11.05: Truls Ramberg – gode råd om prosjekt i regi av KORO
11.20: Q&A
11.25: Anders Sletvold Moe – Hvordan jobbe som kunstner med offentlige oppdrag
11.40: Q&A
11.45: Jørgen Blitzner – en kunstkonsulents erfaringer
12.00: Q&A + avslutning

Seminaret avholdes på Zoom, deltagerne kan sende inn spørsmål til foreleserne underveis.

Registrer deg her