Om VISP

VISP – produksjonsenhet for visuell kunst ble stiftet den 10. juni 2009 av en rekke aktører innen det visuelle kunstfeltet i Bergen/Hordaland, blant annet fagforeningene BKFH og NKVN.

VISP er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst. VISP henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører, og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap. VISP skal virke samlende for hele feltet og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom de trenger praktiske råd, informasjon eller annen veiledning.

Til nedlasting

VEDTEKTER FOR VISP_oppdatert_2020

STIFTELSESPROTOKOLL

Våre årsrapporter:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Kontakt
Aslak Høyersten

Daglig leder/Managing Director
e-post: aslak(a)visp.no
Mobil: +47 9346 1983

Styret pr 17.6.20

Maria Rusinovskaya, styreleder (valgt på fritt grunnlag)
Maria Almås Frantzsen (representant for NKVN)
Anette Friedrich Johannessen (representant for BKFH)
Hans Flø (ekspertise innen jus)

Vara: Linda Soh Trengereid (BKFH) og Maria Udd (NKVN)

E-post: styret(a)visp.no

(hovedfoto: Eirik Brekke)