Om VISP

VISP – produksjonsenhet for visuell kunst ble stiftet den 10. juni 2009 av en rekke aktører innen det visuelle kunstfeltet i Bergen/Hordaland, blant annet fagforeningene BKFH og NKVN.

VISP er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst. VISP henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører, og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap. VISP skal virke samlende for hele feltet og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom de trenger praktiske råd, informasjon eller annen veiledning.

Til nedlasting:

VEDTEKTER FOR VISP

STIFTELSESPROTOKOLL

Våre årsrapporter:
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Kontakt
Aslak Høyersten

Daglig leder/Managing Director
e-post: aslak(a)visp.no
Mobil: +47 9346 1983

Styret pr 30.4.19

Hilde Jørgensen, styreleder (representant for BKFH)
Maria Almås Frantzsen (representant for NKVN)
Hans Flø (ekspertise innen jus)
Maria Rusinovskaya (valgt på fritt grunnlag)
Karin Blomgren (valgt på fritt grunnlag)
Vara: Gabriel Johan Kvendseth (BKFH) og Maria Udd (NKVN)

E-post: styret(a)visp.no

(hovedfoto: Eirik Brekke)