Om VISP

VISP – produksjonsenhet for visuell kunst ble stiftet den 10. juni 2009 av en rekke aktører innen det visuelle kunstfeltet i Bergen/Hordaland, blant annet fagforeningene BKFH og NKVN.

VISP er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst. VISP henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører, og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap. VISP skal virke samlende for hele feltet og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom de trenger praktiske råd, informasjon eller annen veiledning.

Til nedlasting

VEDTEKTER FOR VISP_oppdatert_2020

STIFTELSESPROTOKOLL

Våre årsrapporter:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Kontakt
Aslak Høyersten

Daglig leder/Managing Director
e-post: aslak(a)visp.no
Mobil: +47 9346 1983

Styret pr 21.9.20

Maria Rusinovskaya, styreleder (valgt på fritt grunnlag)
Hans Flø, nestleder (ekspertise innen jus)
Maria Almås Frantzsen (representant for NKVN)
Anette Friedrich Johannessen (representant for BKFH)
Frode Sandvik (valgt på fritt grunnlag)

Vara: Linda Soh Trengereid (BKFH) og Maria Udd (NKVN)

E-post: styret(a)visp.no

(hovedfoto: Eirik Brekke)