Om VISP

VISP er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det nasjonale visuelle feltet og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst. VISP henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører, og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap. VISP skal virke samlende for hele feltet og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom de trenger praktiske råd, informasjon eller annen veiledning.

VISP – produksjonsenhet for visuell kunst ble stiftet den 10. juni 2009 av en rekke aktører innen det visuelle kunstfeltet i Bergen/Hordaland, blant annet fagforeningene BKFH og NKVN.

Fotograf: Eirik Brekke

Vårt team

Aslak Høyersten
Daglig leder/Managing Director
E-post: aslak(a)visp.no
Mobil: +47 934 61 983

Sissel Leknes
Prosjektleder Leiga
E-post: sissel@leiga.no
Mobil: +47 402 88 220

Jakob Myklebust Huus
Medarbeider Bergen
E-post: jakob(a)visp.no
Mobil: +47 984 236 37

Styret pr 22.5.23

Linda Soh Trengereid, styreleder (representant for BKFH)
Åsil Bøthun (valgt på fritt grunnlag)
Kristoffer Gjendevik Vinje Vassdal (ekspertise innen økonomi)
Tone Andersen (representant for NKVN)
Frode Sandvik (valgt på fritt grunnlag)

Vara
Jannecke Knudsen Heien (representant for BKFH)
Maria Udd (representant for NKVN)

Kontakt Styret
E-post: styret@visp.no