Om VISP

VISP er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det nasjonale visuelle feltet og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst. VISP henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører, og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap. VISP skal virke samlende for hele feltet og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom de trenger praktiske råd, informasjon eller annen veiledning.

VISP – produksjonsenhet for visuell kunst ble stiftet den 10. juni 2009 av en rekke aktører innen det visuelle kunstfeltet i Bergen/Hordaland, blant annet fagforeningene BKFH og NKVN.

Til nedlasting

VEDTEKTER FOR VISP_oppdatert_2020

STIFTELSESPROTOKOLL

Våre årsrapporter:

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Kontakt
Aslak Høyersten

Daglig leder/Managing Director
e-post: aslak(a)visp.no
Mobil: +47 9346 1983

Veronika Heilund

Prosjektleder Leiga
e-post: veronika(a)visp.no
Mobil: +47 48209172

Arild Våge Berge

Prosjektkoordinator Oslo
e-post: arild(a)visp.no
Mobil: +47 41146660

Jakob Myklebust Huus

Medarbeider Bergen

e-post: jakob(a)visp.no

Styret pr 20.5.21

Linda Soh Trengereid, styreleder (representant for BKFH)
Åsil Bøthun (valgt på fritt grunnlag)
Kristoffer Gjendevik Vinje Vassdal (ekspertise innen økonomi)
Maria Udd (representant for NKVN)
Frode Sandvik (valgt på fritt grunnlag)

Vara:
Tone Andersen (representant for NKVN)
Jannecke Knudsen Heien (representant for BKFH)

E-post: styret(a)visp.no

(hovedfoto: Eirik Brekke)