SØKNADSFRIST 7.11 – Open call: Leiga lanseres i Viken!

Snart lanseres nettsiden Leiga i Viken! På Leiga kan man leie kunstverk fra kunstnere i Viken og Vestland, fra måned til måned til 5% av verdien – etter 20 måneder er kunstverket fullt betalt og kunden eier kunstverket. 

Søknadsfrist er 7.11, gjelder også for kunstnere i Vestland.

Vår intensjon er å skape faste månedlige inntekter for kunstnere, øke synligheten til samtidskunsten, og bidra til at flere samler på kunst.

Kunstnere får 80% av inntektene fra utleien, Leiga tar 15% til administrering, markedsføring og vedlikehold av nettsiden, mens Stripe tar 5% i avgift.

Kriteriene for å delta på Leiga er:
-Kunstnerisk utdannelse (med mastergrad blir man automatisk godkjent, bachelor eller lavere blir vurdert av et fagutvalg)
-Høy kunstnerisk aktivitet (utstillingshyppighet)
-Medlemskap i VISP
-Bosted Viken/Vestland

For å søke om å bli representert på Leiga, send inn følgende til fagutvalg@leiga.no:

– CV

– Lenke til hjemmeside dersom den er oppdatert, eller evt. tre bilder av egne verk som representerer ditt nåværende kunstnerskap, som eksempler på hva du ville lagt ut for leie/salg på Leiga

Fagutvalget består av kunstnerne Susanne Skeide (representant for BKFH), Philipp von Hase (representant for NKVN) og Heidi Bjørgan (oppnevnt av VISP).

Etablering av Leiga i Viken er støttet av Viken fylkeskommune, Leiga er støttet av Kulturdirektoratet, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.