OPEN CALL: Mappevisning Bergen 22.9

(English below)

VISP, i samarbeid med B-open, har invitert kuratorene Mathilde Carbel, Henriette Noermark og Katja van Etten til å møte det bergenske kunstfeltet fredag 22.9.
Mappevisningen blir avholdt på CM7 kl 12-16.

Vi har en intensjon om at Mappevisninger er med på å skape fremtidige samarbeid og utstillinger for våre medlemmer, VISP dekker reise og opphold for kuratorene, men har ingen påvirkning på hvilke kunstnere som velges ut og hvordan et evt videre samarbeid mellom kunstner og gallerist/institusjon/kurator vil utfolde seg. Kuratorene vil selvfølgelig besøke åpne atelier på B-open resten av helgen!

HVORDAN DELTA?
-Du behøver kun å FYLLE UT DETTE SKJEMA med din mailadresse, lenke til hjemmeside og CV innen 11. september KL 12. Ved behov kan du bli spurt om å ettersende bilder av nyere verk.
-Når frist er utløpt videresendes informasjonen til panelet, de velger selv hvem de ønsker å møte.
-VISP setter opp kjøreplan for arrangement og kontakter kunstnerne som kuratorene velger ut. Hvis du er blant de utvalgte, får du beskjed minimum 1 uke før møtet.
-Alle typer kunstneriske uttrykk er velkommen.
-Du får 20 minutter til å presentere eget kunstnerskap, du velger selv hva du ønsker å fokusere på.
-Du kan velge om du ønsker å presentere en fysisk eller digital mappe, men projektor er dessverre ikke tilgjengelig.

NB: Du må være registrert som medlem i VISP på det tidspunktet du sender inn søknad. Dersom du ikke er medlem av VISP vil søknaden din ikke behandles, sjekk her om du er registrert som medlem.

Om kuratorene:


Mathilde Carbel bor og jobber i Oslo. Hun er kurator for Billedkunstnerne i Oslo og medstifter af galleriet Pachinko sammen med Kristian Schrøder. Mathilde har studert ved CAFA, Central Academy of Fine Art i Bejing, og ved Goldsmiths College i London. Hun har stilt ut ved blant annet Destiny’s Atelier and at ARIEL, Feminisms in the Aesthetics i København, og jobbet ved Kunsthall Oslo fra 2016–2022.

Henriette Noermark bor og arbeider i København. Hun er en uavhengig kurator med fokus på materialebasert kunst, og arbeider dessuten som skribent og kunstkonsulent. Hun har bakgrunn fra Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet. Noermark har kuratert utstillinger i de siste 10 år hos bl.a. Patrick Parrish Gallery, Carvalho Park, Spring/Break Art Show, Maison du Danemark, Augustiana Kunsthal, Glasmuseet i Ebeltoft og Heartland Festival. Hun er bidragsyter til TL Mag, Design Anthology, RUM m.fl.
Katja van Etten Jarem er kurator med base i Oslo og direktør ved Trafo Kunsthall i Asker. I tillegg er hun direktør og medeier i Van Etten Gallery i Oslo, som hun driver i samarbeid med kunstner Øyvind Sørfjordmo. I sin tid som kunsthistoriestudent i Trondheim grunnla Jarem det stedsspesifikke prosjektrommet kjent som Punket Visningsrom for kunst og hadde stillingen som direktør ved galleriet fra 2014 til 2016.

 

Mappevisninger er støttet av Vestland fylkeskommune.

ENGLISH:

VISP, in collaboration with B-open, has invited curators Katja van Etten, Mathilde Carbel and Henriette Noermark to meet the Bergen art scene on Friday 22 September.
The portfolio presentation will be held at CM7 from 12-4pm.

We have the intention that this event helps to create future collaborations and exhibitions for our members, VISP covers travel and accommodation for the curators, but has no influence on which artists are selected and how a possible further collaboration between artist and gallerist/institution /curator will unfold. The curators will of course visit open studios at B-open for the rest of the weekend!

HOW TO PARTICIPATE?
-You only need to FILL OUT THIS FORM with your email address, link to website and CV by September 11 at 12pm. If necessary, you may be asked to send photos of recent works.
– When the deadline has expired, the information is forwarded to the panel, they themselves choose who they want to meet.
-VISP sets up a schedule for the event and contacts the artists selected by the curators. If you are among those selected, you will be notified at least 1 week before the meeting.
– All types of artistic expression are welcome.
-You get 20 minutes to present your own artistry, you choose what you want to focus on.
-You can choose whether you want to present a physical or digital folder, but a projector is unfortunately not available.

NB: You must be registered as a member of VISP at the time you submit your application. If you are not a member of VISP, your application will not be processed, check here if you are registered as a member.