Open call: Nordisk Kunstnarsenter Dale

Søknadsfrist 20. april 2022
Nordisk Kunstnarsenter Dale ynskjer no velkomne søknader for opphald i 2022. Biletkunstnarar, arkitektar og designarar oppmodast til å søkje om opphald i tre månader. Kuratorar kan søkje om opphald i ein månad. Vi husar fem kunstnarar om gongen, alle med eige hus og eige studio på 50m2 med nordvendte panoramavindauge. Rolege omgjevnader og flott natur legg rammene rundt det vi ynskjer å tilby – tid og rom til konsentrasjon og fordjuping. Opphaldet gjev stipend og reisestøtte.
Les meir på heimesidene våre: www.nkdale.no