OPPROP MOT MAKTMISBRUK I KUNSTFELTET

Gruppen bak oppropet mot maktmisbruk i kunstfeltet i Norge har opprettet en underskriftskampanje, der aktører i feltet utfordres til å forplikte seg til et tryggere, mer inkluderende og likestilt kunstfelt.

”Basert på historiene som har blitt delt og diskusjonene i et lukket metoo- facebookforum, har vi hatt som mål å skrive en tekst som speiler utfordringene og tankene rundt hvordan vi vil at kunstfeltet skal være framover. Vi ønsker å se på de strukturelle endringene vi mener må til og ansvaret som ligger hos hver enkelt aktør, uten å utbrodere de spesifikke detaljene i de svært personlige historiene som har blitt delt.”

Vi utfordrer alle aktører til å bli hverandres støttespillere, ved å lese og signere på http://www.opprop.net/kunstmetoonorge.

Oppropet er også publisert i den seneste utgaven av magasinet Billedkunst, nr. 3 2018.

Initiativtakere til oppropet er Camilla Renate Nicolaisen, Humle Isabella Rosenkvist, Amber Ablett, Idun Baltzersen, Lona Hansen, Hanan Benammar, Sara Rönnbäck og Anna Ihle.