Personvernerklæring VISP

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan VISP samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@visp.no, eller sende brev til VISP, Christian Michelsens gate 7, 5012 Bergen.

 1. Behandlingsansvarlig

VISP er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

 1. Hva bruker vi din informasjon til?

Det er frivillig å melde seg inn i VISP eller/og melde seg på vårt nyhetsbrev. VISP samler inn begrenset med personopplysninger og bare det som er nødvendig for å holde medlemmer og andre interesserte oppdatert på vårt virke og våre arrangement. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og melde seg på arrangement. Vi bruker i hovedsak opplysningene til å:

 • Sende ut nyhetsbrev.
 • Gi deg informasjon om møter og arrangementer.
 • For statistikkaggregering og administrasjon av våre nettsider og til rapportering av antall gjester på våre arrangement. Dette anonymiseres. Informasjon innhentes blant annet for at VISP skal kunne finne ut hvordan brukerne kommer til vår hjemmeside, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.
 1. Hvilke informasjon lagrer vi?

Vi lagrer medlemmer sitt navn, adresse, e-postadresse og det som blitt oppgitt som medlemmets hovedvirke i kunstfeltet. For de som melder seg på vårt nyhetsbrev lagrer vi e-postadressene.

 1. Grunnlaget for behandling av personopplysinger

Informasjon om navn, e-postadresse, bosted og virke benyttes for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor våre medlemmer. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Bosted er viktig for oss for sikre at våre medlemmer er bosatt i vårt virkeområde Hordaland og Sogn og Fjordane.
Du kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss og melde deg utav VISP.

 1. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

VISP vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 1. Behandling av personopplysinger

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet, eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å være medlem i VISP. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp medlemsskapet. VISP sine medlemmer er i hovedsak registert hos oss frem til vi mottar ønske om at vedkommende vil meldes ut.

 1. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 1. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

 

(Takk til Brak for inspirasjon!)