PILOT PÅ NY STØTTEORDNING – KAMERABASERT KUNSTKRITIKK, frist 1.februar

Diskursen rundt kunst er et viktig satsningsfelt i en tid der media generelt viser liten interesse for kunstfeltet. Nofofo ønsker å påvirke denne utviklingen og utlyser derfor midler til kamerabasert kunstkritikk, for å styrke den offentlige samtalen om kamerabasert kunst. Støtteordningen for kamerabasert kunstkritikk er et pilotprosjekt og har søkbare midler til søknadsfristen 1. februar 2019.

Nofofo vil støtte prosjekter som bidrar til større forståelse av den kamerabaserte kunsten som presenteres i vår samtid. Dette kan være prosjekter som styrker den kritiske refleksjonen innad i de kunstfaglige miljøene og som gir innganger til samtidskunsten for et generelt publikum. Eksempler på tiltak kan være i form av kritiske tekster, anmeldelser, samtaler, plattformer eller andre alternative konsepter som evner å fremme den kamerabaserte kunstdiskursen.

Søknad må inneholde en prosjektbeskrivelse med tydelig fremdriftsplan og budsjett for tiltaket det søkes støtte til. Maksimum søknadsbeløp er 40 000 NOK og prosjekter kan fullfinansieres gjennom støtten. Det stilles ikke krav om utøvende kunstnerisk praksis, og også organisasjoner kan søke støtteordningen. Nofofo oppfordrer aktører fra hele landet om å søke.

 

Søk her! 

Frist 1.februar