Polina Mihajlovna Chernitskaya

Navn
Polina Mihajlovna Chernitskaya

Kommer fra
Ryssland/Sverige

Bor
Trondheim, Norge

Utdannelse
BFA & MFA fra Kunstakademiet i Trondheim

Hva jobber du med?
Maleri, mixed-mediainstallation og text

Hva inspirerer deg?
Jag inspireras av min omgivning. Mina observationer av miljöer och möten med andra är alltid grunden för mina verk.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?
Jag jobbar med komponering av visuella narrativ: collage av symbolism, diverse medium och objekt. En plats där hantverk och readymades kan mötas och skapa en ny helhet och historia men också porträttera och hinta om det som en gång var. Syftet är att iscensätta och materialisera det immateriella, såsom minnen, traditioner och upplevelser. Mitt mål är att skapa en familjär atmosfär mellan betraktaren och mig själv och på så sätt bjuda in till diskussion kring teman som berör oss alla; saknad, sorg, kärlek, hem och tillhörighet.
Jag placerar min praxis i genren magisk realism då mitt mål är att skapa en imaginär men relaterbar sfär. Fiktiv, men verklighetsinspirerad, autobiografisk, men universell, figurativ, men med inslag av abstraktion och surrealism. En reflekterande resa genom nedbrytningen av illusioner och dess sublimering.
Mitt huvudsakliga avgångsverk från Kunstakademiet var installationen ”You can make it rain in a room”. Ett regnande rum: en mörk kammare med mossa som täckte golvet och bland annat bidrog med lukt av skog, vattencirkulation, ljud av tordenvær och en videoprojektion som växlade mellan ett stilla, regnande landskap och barndomsvideon. Installationen är väsentlig att beskriva eftersom den skapade oväntade reaktioner bland betraktarna som fascinerade och överraskade mig: de grät, dansade, mediterade, hade vattenkrig etc. Vissa gick in i rummet och stängde dörren, andra satt vid dörrkarmen och tyckte att det var för intimt för att gå in men satt en lång stund och kikade in likaväl. Många ville prata med mig efteråt och berätta om sina egna minnen och upplevelser av barndomen och sommarregn. Det blev en mötespunkt och milstolpe i min personliga process. Jag fick en förståelse för vad målet med min praxis är: att skapa gemenskap och öppenhet.
Under hösten 2022 jobbade jag mot min första separatutställning på det studentdrivna galleriet Blunk i Trondheim. I november 2022 öppnade “In the Afterglow of Despair -Chapter 1: Introduction”. Utställningen innefattade två interaktiva verk, fyra målerier, ett ljudverk, två textbaserade verk samt ett performance som ägde rum på öppningskvällen. Dessa bildade ett helhetligt narrativ. Utställningen blev en introduktion till min forskning av sinnesstämningar som visuella landskap.

Hvorfor ble du boende i Trondheim?
Jag kom till Trondheim för att studera billedkunst. Redan under min första vistelse (intervjun till Bachelor) blev jag förälskad i atmosfären i byn som är väldigt kulturell och mångfaldig. I mina verk använder jag ofta naturen som symbol och/eller medium, det blir ett sätt att visualisera olika sinnesstämningar. Trondheim och Trøndelag förser mig med konstant tillgång till föränderliga och häpnadsväckande landskap som spelar in i min process på olika sätt.

Hva er det beste med miljøet og byen?
Det bästa med Trondheims konstscen är att den är internationell. Många internationella studenter från Kunstakademiet i Trondheim väljer att stanna efter utbildningen. Enligt min mening bidrar det till en varierad och nytänkande konstmiljö. Att få träffa, lära av och inspireras av människor från olika kulturer har helt klart varit en betydande faktor i såvitt min personliga som min konstnärliga utveckling.

Hva savner du i det lokale kunstmiljøet?
Jag önskar att det fanns ytterligare initiativtagande och mötesplatser som fokuserar på yngre konstnärer i etableringsfasen samt fler finansieringsmöjligheter till det.
Jag upplever att fokus på gemenskap och utveckling som en community uppmuntras och prioriteras på Kunstakademiet. Efter studierna blir det i stället ett måste att konkurrera om de otroligt få arbetsmöjligheter och ateljéplatser som kulturscenen i Trondheim erbjuder. Påföljden blir att den nyetablerade communityn med mycket potential splittras, varje individ blir tvungen att finna sin väg på egen hand, i många fall utan att nödvändigtvis ha rätt kunskap om hur det går till. Hur en klarar sig som konstnär borde i min mening ha ett omfattande, obligatoriskt fokus redan under studietiden, detta hoppas jag förändras inom en snar framtid. Jag, en ung konstnär i etableringsfasen, bosatt i Trondheim, saknar gemenskapen. Att utveckla projekt och växla kunskap tillsammans med konstnärer som är i samma skede i livet, med andra ord saknar jag ett konstnärskollektiv/organisation för och av yngre konstnärer.

Hva jobber du med for øyeblikket?
Jag har två projekt pågående, dels ett individuellt projekt med titeln “In the afterglow of despair” där jag undersöker tiden efter upplevd trauma. Dels ett samarbete sammen med konstnären och kollegan Vilde Rudjord, ett gemensamt projekt med titeln “The consequence of becoming a witch” med fokus på systerskap, gemenskap samt utbyte av kunskap.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?
Som konstnär i etableringsfasen är min primära ambition att kunna försörja mig på min konst. Mer konkreta framtidsplaner (2023) är bland annat ett projekt med kunsthall Trondheim, en grupputställning i Galleri Nor (Hvaler), en artist residence på Daugavpils Mark Rothko Art Center (Lettland) samt en potentiell separatutställning på kulturarenan Havet (Trondheim).
I framtiden ser jag fram emot fler samarbeten och kunskapsutbyten. En stor ambition är att finna samarbeten som kan skapa fler sammanhang för konstnärer i etableringsfasen i Trondheim.

Til slutt: hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?
Jag har många kollegor som förtjänar mer uppmärksamhet. Det blev väldigt vanskligt att välja och jag vill därför nämna två, jag hoppas att det är okej. Dels vill jag nämna Liz Dom, en multimediakonstnär från Sydafrika med en enorm kunskapsbas, som brukar humor, spiritualitet och populärkultur som ett sätt att dokumentera och kommunicera vår samtid. Samt Vilde Rudjord, en målare som skapar illusoriska världar likt ingen annan med referenser till popkultur, forskning och politik.