Kritikersamtaler: Siri Hermansen og Judy Price ved Stiftelsen 3,14

«Quarries of Wandering Form»
Judy Price

og

«Dreaming in the Stone-bed Valley»
Siri Hermansen
Stiftelsen 3,14
25.mars – 2.juni, 2017

Norske Siri Hermansen og britiske Judy Price har begge arbeidet i Israel og på den palestinske Vestbredden. På Stiftelsen 3,14 viser hver av dem videoinstallasjoner som baserer seg på materiale fra oppholdene. Hermansens Dreaming in the Stone-Bed Valley sammenligner to aspekter ved den endrede geografien i konfliktområdet. Vestbredden har vært et hvilested for millioner av trekkfugler på vei mellom Europa og Asia, men utbyggingen av området de siste tiårene har truet fuglenes midlertidige habitater. Hermansen har filmet i Jerusalem Bird Observatory, som er opprettet av israelske aktivister for å sette lys på denne situasjonen. Andre del av videoen viser små, provisoriske hytter av stein og plastduker som palestinske arbeidere har satt opp for å de slippe køene ved grensekontrollene ved muren som omgir Jerusalem. Videoen har litt av formen til en stumfilm, med korte vignetter som forklarer bildene, og et atmosfærisk, vart lydspor, som står godt til den «poetiske» sammenstillingen av livsvilkårene til trekkfugler og palestinere.

Bakgrunnen for Judy Prices todelte videoinstallasjon White Oil er kalksteinindustrien på den okkuperte Vestbredden, der det utvinnes stein som blant annet brukes til bygninger til ulovlige bosetninger. Vi er vant til å høre om den geografiske okkupasjonen, men Price viser de bokstavelig talt dyperegående konsekvensene av konflikten. Det dreier seg om geologisk ekspropriering, men også å skape illusjonen av historisk kontinuitet; «De ønsker å føle at de har vært her lenge», sier av de intervjuede palestinske arbeiderne i steinbruddet om hvorfor israelerne er så opptatt av å bruke kalksteinen i arkitekturen.

Både Hermansens og Prices verk tar opp interessante konsekvenser av Israel-Palestina-konflikten, ting som gjerne faller utenfor de ordinære nyhetsdekningene. De dveler ved sporene etter konflikten, og leter etter evokative, fortettede symboler for et større konfliktbilde. Bak denne typen dokumentarisme ligger det likevel en journalistisk målsetning om å opplyse publikum om en politisk situasjon. I så måte er svakhetene ved de to verkene forskjellige. Mens fokuset til Dreaming in the Stone-Bed Valley blir for snevert til å fortelle noe vesentlig om konteksten den er plassert i, blir White Oil, med dens løst redigerte intervjuopptak og umotiverte montasje-preg, for springende.

Simen Helsvig

 

Teksten ble skrevet i forbindelse med Kritikersamtaler 1.april, 2017. Alle foto: Stiftelsen 3,14.

Simen Helsvig er kritiker og skriver jevnlig for nettstedet Kunstkritikk, avisen Ny Tid og diverse andre kunstpublikasjoner. Han er utdannet billedkunstner og kunstteoretiker.