Sakspapir Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2022 avholdes på Zoom 6. mai kl 16.00, meld deg på her.

Her kan du laste ned saksliste og sakspapir:

Årsrapport2021 – med årsregnskap og revisors beretning

Budsjett VISP 2022

HANDLINGSPLAN VISP 2022

Saksliste Årsmøte VISP 2022

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver. Det er kun mulig å representere en aktør ved avstemming. For å være stemmeberettiget må man ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet. Stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.