Sakspapir og påmelding til Årsmøtet 20. mai

Kunstner: Anja Ulset

Årsmøtet avholdes på Zoom, meld deg på her.

Sakspapir til Årsmøtet, som avholdes på Zoom, kan lastes ned her. Trykk lenkene for å laste ned hvert enkelt sakspapir:

Sakliste:
Saksliste Årsmøte VISP 2021

Årsrapport:
Årsrapport_VISP_2020_final

Årsregnskap:
Årsregnskap_VISP_2020_signert

Budsjett:
Budsjett_VISP_2021_final

Handlingsplan:
HANDLINGSPLAN_VISP_2021

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver. Det er kun mulig å representere en aktør ved avstemming. For å være stemmeberettiget må man ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet. Stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet skal:

  • Godkjenne innkalling
  • Velge møteledelse
  • Orienteres om årsmelding for foregående år
  • Behandle og vedta regnskap med revisjonsberetning for foregående år
  • Behandle og vedta organisasjonens handlingsplan og budsjett for kommende
  • periode
  • Behandle innkomne saker
  • Velge styremedlemmer og styreleder
  • Velge medlemmer til nominasjonsutvalget
  • Velge revisor

Her kan du også laste ned våre vedtekter: VEDTEKTER FOR VISP_oppdatert_2020