Kunstner: Anja Ulset

Sakspapir og påmelding til Årsmøtet 20. mai

Årsmøtet avholdes på Zoom, meld deg på her.

Sakspapir til Årsmøtet, som avholdes på Zoom, kan lastes ned her. Trykk lenkene for å laste ned hvert enkelt sakspapir:

Sakliste:
Saksliste Årsmøte VISP 2021

Årsrapport:
Årsrapport_VISP_2020_final

Årsregnskap:
Årsregnskap_VISP_2020_signert

Budsjett:
Budsjett_VISP_2021_final

Handlingsplan:
HANDLINGSPLAN_VISP_2021

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet med en stemme hver. Det er kun mulig å representere en aktør ved avstemming. For å være stemmeberettiget må man ha vært medlem i minst en måned i forkant av årsmøtet. Stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet skal:

  • Godkjenne innkalling
  • Velge møteledelse
  • Orienteres om årsmelding for foregående år
  • Behandle og vedta regnskap med revisjonsberetning for foregående år
  • Behandle og vedta organisasjonens handlingsplan og budsjett for kommende
  • periode
  • Behandle innkomne saker
  • Velge styremedlemmer og styreleder
  • Velge medlemmer til nominasjonsutvalget
  • Velge revisor

Her kan du også laste ned våre vedtekter: VEDTEKTER FOR VISP_oppdatert_2020