OSLO: Samarbeid i Oslos Kunstfelt + lansering av Ressursguide OSLO

Kunstnernes Hus 14. juni kl 18:30:
VISP inviterer til en samtale om samarbeid i kunstfeltet i Oslo!
Vi har samlet et panel av representanter fra forskjellige roller i Oslo sitt kunstfelt og stiller blant annet spørsmål om hvilke type samarbeid det er naturlig å satse på, om mer samarbeid kan forbedre kunstfeltet som arbeidsmiljø og påvirke feltets kommunikasjon utad.
Vi spør også:
-Hva skal til for å skape gode felles plattformer for kunstproduksjon og formidling?
-Hva typer samarbeid kan legge grunnlag for vellykkede kunstprosjekt?
-Er kunstfeltet inkluderende nok?
-Og vi tillater oss å spørre: Er det kollegialt felleskap eller individuell konkurranse som resulterer i den skarpeste kunsten?
VISP presenterer: Ressursguide OSLO og Kunstjobber!
Ressursguide OSLO er en nettportal for kunstnere i Oslo-regionen. Den gir brukerne en oversikt over verksteder, produksjonsfasiliteter, leverandører av tjenester og materialer. Det er dessuten mulig å finne fagorganisasjoner og etater som tilbyr kompetanse og økonomiske midler til kunstnere.
Og vi har lansert Kunstjobber på Instagram. – her kan du sende inn og oppdatere deg på ledige stillinger, open calls og søknadsfrister i det norske kunstfeltet.
Arrangementet er gratis og finner sted på Kunsternes Hus i Oslo 14 juni kl 18.30 til ca kl 20.00, med mingling i baren/foajéen fram til kl 21.
Vel møtt!