SHIFTIT: CREATE IT – Open call!

Foto: Magnus Skrede

Endelig kan vi dele mer om VISP og SHIFTITs kunstresidensprogram CREATE IT, som arrangeres for første gang høsten 2024 i Hallen på USF Verftet i Bergen, mellom 10. – 18. oktober, 2024!
CREATE IT arrangeres under rammen til SHFITITs pilot, som er vår første test av et fysisk senter for sirkulær kunstproduksjon.

SHIFTIT-kunstresidens SHIFTIT: CREATE IT!
I forbindelse med piloten inviterer VISP og SHIFTIT til kunstresidensen CREATE IT der to kunstnere blir valgt ut gjennom en open call. VISP sin fagjury vil stå for utvelgelsen av to kunstnerne gjennom en open call. De som blir valgt ut, får gratis tilgang til materiale SHIFTIT samler inn og skal lage et kunstverk av dette i løpet perioden 10.-18.oktober. På pilotens siste dag selges kunstverkene på auksjon til høystbydende.

Fokus på tekstil
SHIFTIT er en digital markedsplass for brukt materiale til kulturproduksjon og et blivende fysisk senter for sirkulær kulturproduksjon.

Til piloten har vi valgt oss ut ett materiale for slik å enklere kunne hente ut målbare resultater. Vi har valgt å fokusere på tekstil.

EU har estimert at tekstilindustrien står for 10% av klimagassutslippene i verden. Dette er mer enn all internasjonal luftfart og maritim skipsfart tilsammen (kilde)

Bare i Norge ble det i 2022 satt ut 19kg tekstiler pr innbygger på markedet. (kilde). Innsamling av tekstil skjer i hovedsak på frivillig basis og hele 97% av brukte tekstiler blir sendt ut av landet. Allerede til neste år kommer det EU-krav om innsamlingsløsninger for tekstil på kommunalt nivå. Hvordan ligger vi an? Hvilke løsninger finnes og hvilke er på vei? 

I SHIFTIT-piloten jobber vi for å belyse flere sider av denne problematikken og leter etter løsninger for hvordan kunst og kulturbransjen kan bidra til å senke forbruket og øke andel gjenbruk av tekstil.

Hva ser vi etter?
Kunstnere som jobber med tekstil/kunsthåndverk/installasjoner  – men vi er åpen for andre uttrykk, gjerne kunstnere som har arbeidet med bærekraft i tidligere produksjoner

Honorar
10 000 NOK per kunstner + 60% av salgsummen hvis salg – resterende 40% tilfaller SHIFTIT

Produksjon
Produksjon kan foregå i Hallen og/eller i kunstners atelier. Det er positivt hvis publikum kan følge prosessen.  

Søknad
Et kort motivasjonsbrev på max en A4-side, en portofolio på 3 utvalgte verk og CV sendes til fagutvalg@visp.no senest innen 15.august