Kritikersamtaler: Eamon O´Kane ved Kunstgarasjen

Tre-Prøve
Eamon O´Kane
Kunstgarasjen
3.mars-9.april, 2017.

 

Ved første blikk synes trær og trevirke i forskjellige former å være omdreiningspunkt for Eamon O’Kanes utstilling på Kunstgarasjen. To enorme trær – de må være minst åtte meter høye – er plassert i sentrum av gallerirommet, og på gulvet under ligger utallige, systematisk ordnede tre-klosser og pinner. Store kulltegninger av forskjellige tresorter henger på endeveggen.

Utstillingen, som har tittelen Tre-prøve, viser seg å være nokså kompleks. Kulltegningene refererer til en personlighetstest – en såkalt «Baum Test» – der pasientens tegning av et tre benyttes for å analysere dennes psykologiske tilstand, ikke helt ulikt den mer kjente Rorschach-testen. Tre-klossene er hentet fra pedagogen Friedrich Fröbels byggesett for barn. Og de to trærne? Etter utstillingen skal de fraktes til Kunsthøgskolen der de skal brennes og bli til kullstifter.

Disse verkene ledsages av flere videoarbeider, og gjennom disse blir det tydelig at trærne, tre-klossene og kulltegningene representerer forskjellige stadier i karbonatomets livsløp. Karbon er den viktigste bestanddelen i alt organisk liv på jorda. Og man kan selvfølgelig knapt nevne ordet «karbon» før hele klimakrisen kommer rasende. Dette er da også den mer mollstemte grunntonen som ligger under O’Kanes material-utforskning.

Men er det egentlig klare sammenhenger mellom læringsverktøy, psykologitester og klimakrisen? Svaret på det er avhengig av hvor villig man er til å følge O’Kanes assosiative hopp, som kanskje er i overkant spenstige. Fröbel-byggesettene har O’Kane arbeidet med i flere utstillinger tidligere, og man kan mistenke ham for å ha dem med til Kunstgarasjen av gammel vane. Likevel er det paralleller her dersom man tenker på karbonatomet som den levende verdens byggeklosser, og ser linjene som går fra Fröbels ideer om klosse-konstruksjoner som en del av barnets naturlige utvikling, til de hurtig endrede menneskeskapte landskapene som figurerer i flere av videoene i utstillingen. Diagnosen som stilles gjennom utstillingens «tre-prøve» er i så fall ambivalent: den menneskelige driften til å bygge er like destruktiv som den er konstruktiv.

Simen Joachim Helsvig

 

Teksten ble skrevet i forbindelse med Kritikersamtaler 1.april, 2017. Alle foto: Kunstgarasjen.

Simen Helsvig er kritiker og skriver jevnlig for nettstedet Kunstkritikk, avisen Ny Tid og diverse andre kunstpublikasjoner. Han er utdannet billedkunstner og kunstteoretiker.