1_Jane_Sverdrupsen_Selvportrett_med_hans_ansiktstrekk