Søk om representasjon på Kunstguide innen 1.mai!

Magnar Moen, uten tittel, fra www.kunstguide.no

Søk om representasjon på Kunstguide! Frist 1.mai, 2018

www.kunstguide.no er en nettportal for presentasjon av profesjonelle kunstnere i Hordaland, med formål om å øke synlighet og salg av visuell kunst i fylket. Nettsiden skal stimulere til økte inntekter for profesjonelle kunstnere og mer oppmerksomhet rundt feltet.

Målsetninger med Kunstguide:

  1. Øke salg av kunst laget av profesjonelle kunstnere fra Hordaland
  2. Gi større synlighet for det profesjonelle kunstfeltet i Hordaland til et bredt publikum

Hva Kunstguide tilbyr kunstnerne:
– En profesjonell og tiltalende presentasjon av kunstnernes arbeider
– Muligheter til å vise arbeidene sine i forskjellige sammenhenger, blant annet i CM7/VISP sine lokaler.
– Bidrag til å utarbeide tekstmateriale til formidling av verkene og av kunstnerens praksis
– Mulighet for atelierbesøk med kunstinteresserte, potensielle kjøpere, kuratorer og andre fagpersoner
– Kunstguide vil arbeide med å formidle og fremme plattformen gjennom annonsering, nettverksarbeid og andre promoteringstiltak
– Kunstnerne beholder fulle rettigheter over sitt bildemateriale, og all bruk av bildematerialet til promotering osv vil i hvert enkelttilfelle avklares med kunstneren.
– Økte muligheter for salg og synlighet og faglige tilbakemeldinger

Søknaden skal inneholde:
– CV
– 7 bilder med dokumentasjon av inntil 5 nyere arbeider. Maks størrelse 2MB per bilde. Anbefalte fil-formater: jpg eller pdf.
– Kort tekst som beskriver din praksis, maks 300 ord.
Send din søknad til fagutvalg@kunstguide.no. Frist 1.mai 2018.

Utvelgelsen av representerte kunstnere på Kunstguide vil foretas av fagutvalget til VISP som arbeider uavhengig. Fagutvalget er på valg annethvert år og består av en representant fra henholdsvis Bildende Kunstneres Forening i Hordaland, Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge og VISP. Det legges opp til en rullering på Kunstguide annethvert år.

Om Kunstguide:
Kunstguide ble startet i 2015 med støtte fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune som et tiltak for å øke salg fra kunstnere i regionen og bidra til å gjøre kunst mer tilgjengelig for et bredt publikum. Fra 2018 vil vi reorganisere nettsiden og vårt arbeid med den, for å bedre kunne nå våre mål. Fra 2018 vil vi ha et færre antall kunstnere representert, slik at vi bedre kan følge opp hver enkelt kunstner og også presentere arbeidene i flere sammenhenger. Slik ønsker vi å aktivisere nettsiden på forskjellige vis. Det vil legges opp til en rullering av kunstnere annethvert år for å kunne presentere bredden av profesjonelle kunstnere i regionen.

All salg av kunst skjer direkte mellom kunstner og kunde, eventuelt gjennom et galleri hvis kunstneren ønsker dette. www.kunstguide.no tar ingen provisjon ved salg.

Kunstguide.no vil gjennom arrangement og aktivitet presentere og representere kunstnerne til nye brukergrupper med formål å øke aktivitet, interesse for og salg av kunst. Kun nyere produksjon skal vises frem på kunstguide.no.

Kunstguide.no henvender seg til en bred kundegruppe som kan defineres slik:

  1. Enkeltpersoner som ønsker å orientere seg i det lokale kunstfeltet
  2. Næringslivet
  3. Det offentlige (kommuner, offentlige institusjoner)
  4. Samlere

Opptak og kriterier:
VISP annonserer søknadsfrist en gang annethvert år. Søkere skal sende inn dokumentasjon av nyere verk i tillegg til CV. Bildene skal være av høy kvalitet og klare til å presenteres på nettsiden. Søknad skjer per e-post til fagutvalg@kunstguide.no.

Minimumskriterier for deltakelse er kunstnerisk utdannelse på BA-nivå, høy kunstnerisk aktivitet, og medlemskap i VISP. Ved annen utdannelse kan kunstnerens aktivitet vektlegges. Kunstneren må være bosatt i Hordaland. Fagutvalget står fritt til å foreta skjønnsmessige vurderinger om kunstnerisk kvalitet utover minimumskravene.

Fagutvalget til VISP setter sammen et utvalg kunstnere fra Hordaland som de mener bør være representert på siden. Utvalget må være basert på

  1. Innsendte søknader fra annonsert frist
  2. Kunstnere som allerede er eller har vært representert på siden
  3. Fagutvalget kan også invitere inn kunstnere fra regionen på fritt grunnlag

Kunstnerne representert på siden skal være av høy kvalitet, ha høy aktivitet og det bør satses både på etablerte og kunstnere i etableringsfasen. Fagutvalget skal tilstrebe en bredde med tanke på kjønn, alder og uttrykk. Det skal både være billedkunstnere og kunsthåndverkere representert. Kunstguide tilstreber en bredde i uttrykk, samtidig som utvalget må ses i forhold til kunstguide sine målsetninger. De som har verv i fagutvalget kan ikke selv være representert på Kunstguide.