Søker kunstnere til kunstformidlingsprosjekt i barnehager

Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Bergen kommune inviterer profesjonelle kunstnere til å delta i samarbeidsprosjekt med kommunale barnehager.

Fagavdeling for kunst og kulturutvikling og Etat for barnehage har gått sammen om prosjektet «Kunstmøter i barnehagene». Med dette prosjektet ønsker kommunen å legge til rette for at lokale enkeltkunstnere kan bidra til å utvikle gode, kreative prosjekter i barnehagene.

Søknadsfrist 6. november.

Mer informasjon finner du her.