Søknadsfrist for Nordisk Kunstnarsenter Dale: 15. mars

 

Nordisk Kunstnarsenter Dale tek no imot søknader om opphald for 2018. Søknadsfristen er 15. mars 2017.
Kunstnarar,  arkitektar og designarar kan søke om opphald i 2 eller 3 månader. Kuratorar kan søke om 1 månads opphald.
For fullstendig utlysing og nedlasting av søknadsskjema, gå til www.nkdale.no