Bli medlem i Kunstskolen i Bergen

Kunstskolen i Bergen er organisert som en forening og ønsker nye medlemmer velkommen, det koster ikke noe å være medlem.

For å melde deg inn sender du en e-post til kib@kib.no og fyller ut følgende:

Fornavn:
Etternavn:
E-postadresse:
Adresse:
Post nr./ sted:
Telefon nr.:

Frist for å melde deg inn er senest 31. mars.