Styret i VISP 2024-25

Årsmøtet i VISP ble avholdt mandag 27. mai på Zoom (se protokoll under) og vårt styre frem til neste årsmøte består av:
Åsil Bøthun (styreleder) – valgt på fritt grunnlag
Kristoffer Gjerdevik Vinje Vassdal – kompetanse innen jus/økonomi
Anders Sletvold Moe – valgt på fritt grunnlag
Tone Andersen – valgt av NKVN
Linda Morell – valgt av BKFH

Vara:               
Runa Halleraker – valgt av BKFH
Maria Udd – valgt av NKVN

Vi takker avtroppende styremedlemmer Linda Soh Trengereid, Frode Sandvik og Janneche Knudsen Heien for innsatsen!