Sveinung Rudjord Unneland

Navn:
Sveinung Rudjord Unneland

Kommer fra:
Farsund / Bergen

Bor:
Bergen

Utdannelse:
MA Kunst

Hva jobber du med?

Jobber med mange teknikker og materialer satt sammen i installasjoner. Men pleier å gjøre et poeng ut av at jeg har bakgrunn i maleriet.

Hva inspirerer deg?

Poesi og klare stemmer.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?

Den mest passende beskrivelsen på min tilnærming til kunstproduksjonen tenker jeg ligger i scenarioet. Jeg veksler fokuset mellom det enkelte arbeidet og sammenstillingen av objekter som et arbeid i seg selv. Jeg er arbeider aktivt i en dialog med rommet og konteksten jeg presenterer i og er opptatt av materialets karakter eller særpreg i skulpturelt arbeid. Jeg tenker litt omkring materialet at opphavet og de sammenhenger materialet vanligvis anvendes innen eller ses i, utgjør potensialet for et utvidet språk eller i alle fall noe som kan sette et preg kunstverket og skaper grunnlag for assosiasjoner som er gjenkjenner fra egne erfaringer.

Hvorfor ble du boende i Bergen?

Det er litt vanskelig å si. Situasjonen min er litt annerledes nå enn da jeg var helt fersk ut fra studiene. Men jeg har vel alltid hatt en følelse av at mye ligger til rette her i Bergen. Spennende institusjoner, en vital og variert kunst-kultur scene, samt et lokalstyre som tilsynelatende synes at kunst og kultur er viktig. Ellers er familien min viktig for meg, ja og kanskje et lite snev av DNA fra geiter og annet vestlandske særpreg.

Hva er det beste med miljøet og byen?

Det tror jeg er de korte avstandene. Da mener jeg i en absolutt utvidet forstand. Forfattere, teaterfolk, musikere, billedkunstnere og akademikere, ja alle kunstneriske og kreative så å si.

Hva savner du i det bergenske kunstmiljøet?

For billedkunstnerne tror jeg noen private galleri med urealistisk høye ambisjoner ville kunne bidra til å fyre opp stemningen litt. På godt og vondt. Det har skjedd så utrolig mye på det institusjonelle planet, på nyetableringen av kunstnere, kunstverksteder, kunstnerstyrte galleri osv. Men jeg opplever det mangler et ledd i næringskjeden så å si. Men hva kan man si, det er en skikkelig risikabel, voldsomt krevende og til dels utakknemlig jobb.

Hva jobber du med for øyeblikket?

Jeg jobber for tiden med ideer og skisser som på forskjellig vis forsøker å utforske eller prøve ut strategier der målet er å utvide den kunstneriske helheten til å romme, eller anvende aktivt, sammenhengen kunstverket opptrer innen. Da tenker jeg type gallerirommet, institusjonen, men kanskje like mye omgivelsene, området rundt, gata, naboen, byen etc. Jeg er inspirert og fasinert av teaterviter Knut Ove Arntzen tanker om ambiente strategier der den sosiale atmosfæren blir underbygd og brukt som virkemiddel i forbindelse med teaterforestillinger. Jeg sitter med en følelse av at dette er relevant for mine kunstneriske prosjekt, så får vi ser hvor det leder hen. Samtidig dreier mange av mine tanker i retning av abstrakt formalisme og hvordan formalismen kan gjøres mindre eller mer aktiv alt ettersom hvordan det formale relaterer eller er informert av noe konkret utenfor seg selv.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?

Jeg har noen utstillinger forskjellige steder fremover i tid, og de er målene som jeg disponerer tiden og energien opp mot. Det er vanskelig å si noe om ambisjoner som ikke er helt opplagt, så da kan jeg likegreit snu det på hodet og si at den eneste ambisjonen min er å lage et eneste kunstverk jeg er helt fornøyd med.

Til slutt: hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?

Dette var et veldig vanskelig spørsmål syntes jeg. Jeg er fristet til å svare at jeg skulle ønske at byens innbyggere fikk øynene opp for kunstscenen. Men om jeg skal trekke frem en eneste kollega som jeg syntes fortjener litt ekstra heder, så tror jeg rett og slett jeg vil trekke frem Anne Szefer Karlsen. De fleste kjenner riktignok godt til henne, men jeg føler virkelig hun har betydd noe helt spesielt for veldig mange kunstnere både lokalt og fra andre steder gjennom å invitere med seg lokale kunstnere ut og trekke folk fra andre steder inn. I tillegg mener jeg hun spiller en sentral rolle for den tendensen vi har for etableringen av nye initiativ som atelierfelleskap, kunstnerstyrte galleri, bokutgivelser, etablering av nettverk, foredrag, you name it. Hun har gått foran og vist hva som er mulig, ja hun har vært med å gjøre det til noe helt naturlig.