Kritikersamtaler: Et landskap trer fram

Landmark, Bergen kunsthall, onsdag 29. mai kl 19.00:

Til denne samtalen vil vi ta for oss tre pågående utstillinger i Bergen:

Festspillutstillingen er et høydepunkt hvert år på den norske kunstscenen. I år er det Mari Slaattelid som har fått æren av å fylle Kunsthallens saler med nye arbeider. Vi gleder oss til å fordype oss i utstillingen med den slående tittelen «Kystverket» av en kunstner som ofte fokusere både på det singulære motivet og dets muligheter og på motivets og maleriets historie.

På Hordaland Kunstsenter vises «Potential Exceeds the Demand» av Margrethe Kolstad Brekke. I hennes kunstnerskap er klimakrisen vi står overfor sentral, og i denne utstillingen har hun undersøkt endringer innenfor energisektoren, der hun har samarbeidet med akademikere og forskere.

«Lydlandskaper» av Line Hvoslef vil innta hele Kunstgarasjen, og blir således Hvoslef sin mest omfattende utstilling så langt. Med en fabulerende og drømmeaktig tilnærming skaper hun bilder der det menneskeskapte og det naturlige landskapet vanskelig skilles fra hverandre.

Uten å trekke for grove sammenligninger mellom de forskjellige utstillingene, kan man likevel se at de tilnærmer seg et landskap gjennom kunsten, men på høyst ulike måter, og med ulike uttrykk.

Til panelet har i fått med oss Sigrun Åsebø, Nora Young og Sveinung Unneland. Samtaleleder er Åse Løvgren. Samtalen vil foregå på norsk, og det er gratis inngang. Velkommen!

I Kritikersamtaler snakker vi om aktuelle utstillinger i Bergen og diskuterer hva de er, hva de gjør og hvordan vi kan forholde oss til kunsten som presenteres.

Om panelet:

Nora Joung er kunstner og kritiker, bosatt i Oslo. Hun er utdannet ved kunstakademiene i Bergen, Gøteborg og Oslo. Joung sitter i redaksjonen i småforlaget H//O//F, og driver visningsstedet Destiny’s i Oslo med tre kolleger. Hun er fast bidragsyter i Kunstkritikk.no.

Sveinung Rudjord Unneland er billedkunstner som bor og arbeider i Bergen. Han er for tiden ansatt som stipendiat ved Kunstakademiet i Bergen. Unneland sin praksis er mangfoldig, den varierer fra dekor for teater til stedsspesifikke installasjoner og abstrakt maleri. Kunstprosjektene hans springer ofte ut fra ønske om å utforske grenseområdene mellom kunst og virkelighet og måter disse spiller inn på hverandre i det kunstneriske.

Sigrun Åsebø (PhD) er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun har skrevet kritikker for Billedkunst, Bergens Tidende og kunstkritikk.no i tillegg til publisering av en rekke akademiske artikler.

Åse Løvgren er billedkunstner, utdannet ved Kunstakademiet i Bergen og Madrid, og arbeider i forskjellige uttrykk og metoder. Hun var tidligere kurator for Landmark og var del av forskningsprosjektet Synsmaskinen ved KMD. Løvgren arrangerer kritikersamtaler for VISP der hun er ansatt som prosjektutvikler.

Kritikersamtaler arrangeres av VISP som er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet, og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst. www.visp.no

Arrangementene er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord og Hordaland Fylkeskommune