TROMSØ: Åpen prekvalifisering – Kunst til Sommerlyst barne- og avlastningsboliger

Tromsø Kommune søker kunstnere til åpen prekvalifisering for to oppdrag ved Sommerlyst barne- og avlastningsboliger. Fristen for å søke er 12. november.

Tromsø kommune bygger Sommerlyst barne- og avlastningsboliger, boliger for barn og unge med alvorlige funksjonsnedsettelser eller som av andre årsaker har omfattende behov for omsorgs- og /eller oppfølgingsbehov.

Boligene
Boligenes tomt er lokalisert sentralt på Tromsøya, i Sommerlystvegen, i nærheten av Sommerlyst skole. Det nye bygget skal stå ferdig sommeren 2022 og vil bli et framtidsrettet bo- og tjenestetilbud som skal ivareta de krav kommunen er pålagt for å kunne gi trygge, forutsigbare tjenester av god kvalitet.
Det er et vidt spekter av brukere med sammensatte hjelpebehov, både de som vil komme til å bo der fast, og de som vil være der midlertidig. Bygget består av korttidsboliger, faste boliger og fellesarealer. En leilighet har egen inngang. Totalt er det 2 permanente, 8 avlastningsboliger og 1 fleksibel bolig.

Hjemme
Bygningen oppføres i tre og det er fokus på naturlige materialer, noe som er viktig i arkitekturen og boligområdet. Bygget består av en rekke mindre ‘boliger’ som henger sammen i et bygg. Det har også vært viktig å beholde områdets ‘småhusbebyggelse’, slik at bygget ikke dominerer og samtidig unngår institusjonsspreg. Boligene skal føles som boliger.

Bygget har et hjemlig preg, og ordet ‘hjemme’ er et viktig fokusfelt for boligene. Det er viktig at beboerne føler en tilhørighet og trygghet i boligen. Sikkerhet må også stå i fokus. Det er viktig at kunsten ikke har skarpe kanter, er av material som noen kan skade seg på eller kan løsne og/eller flyttes på.
Ytterveggenes preg kommer inn i gangene der det gjenspeiler utvendig materialvalg, med bruk av synlige trematerialer innendørs. I hovedinngangen er det en betongvegg som går over 2 etg. med forskaling av planker som gir avtrykk og gjenspeiler trematerialet. Det finnes også her en trevegg. Det er tregulv inne.

Inne er det hard slitasje på overflater, så bruk av robuste materialer av god kvalitet er prioritert. Veggene er utført i massivtre, også bœreveggene.

Plassering
Det er planlagt to oppdrag inne i bygget, et ved hovedinngangen og ett i/ved det såkalte ‘hulerommet’.
‘Hulerommet’: Dette er et «rom i rommet», hvor intensjonen er at brukerne kan trekke seg tilbake/gjemme seg, observere, være utenfor men likevel trygg og inne. Kan også være en bra plassering til verk og replikker som kanskje handler om å se, å oppdage. I hulen er det vinduer ned til våtsanserommet i etasjen under. Her kan man titte ned på de som er der.
Budsjett: 150 000,-. 
 
Hovedinngangspartiet: Har en betongvegg som går over 2. etg., og med synlig forskaling av treplanker som gjenspeiler trematerialet i den ytre kledningen til bygget. Veggen vis-a-vis denne er i heltre og kan være også aktuell for kunst. Farger, lys og direkte på vegg er uttrykk som eventuell kunstner kan utforske til hovedinngangen.
Budsjett: 150 000,-.

Idé og intensjon
Stikkord: fargepositivitet – varmt – velkomment – hjem
Med tanke på brukerne er det veldig viktig at kunsten blir tilpasset den mangfoldige brukergruppen, og at kunsten søker å treffe så bredt som mulig. Beboernes sanselige utfoldelse (syn, hørsel, berøring) kan hensyntas og taktil kunst er aktuell, gjerne overflater som kan føles ved å kunne ligge på, lene seg på eller ta på (gjerne fra forskjellige høyder).

Mangfold, kreativitet og utforsking er viktig for barn og unge, kunsten skal gjerne bidra til dette. Kunsten kan gjerne involvere og reflektere barn og unges nysgjerrighet, men kunsten må også være tilgjengelig for de med funksjonsnedsettelser. Kunsten skal heller ikke ha et veldig ‘barnslig’ uttrykk. Kunsten skal gjerne stimulere og engasjere slik at beboerne kan utforske verket/-ene, gjerne fra flere perspektiv, eller føle at man er på oppdagelsesferd fra kunstverk til kunstverk.
Det taktile og det robuste er sentrale stikkord. Farger og lys er også aktuelt i uttrykksformene. Noen nøkkelord for tema, materialer og/eller uttrykksform kan da være: Tre, speil, lys, farge, identitetsskapende, robust, taktilt, sanselig, oppdagelsesferd.

Kunstutvalget har også kommet frem til fire sentrale ord som skal vektlegges i direkte oppdrag og åpen prekvalifisering. Disse er: fargepositivitet, varmt, velkomment og hjem.

Ved spørsmål, kontakt kunstkonsulent Monica Takvam kunstsommerlyst@gmail.com eller kunstrådgiver Nina Mathisen, nina.mathisen@tromso.kommune.no, mob 97545029.

Innsending og søknadsfrist
Hva skal søknaden inneholde?
• Søknadstekst med motivasjon for oppdraget (vennligst spesifiser om du søker oppdraget ved hovedinngangen eller i/ved hulerommet eller vil bli vurdert til begge)
• Portfolio i form av en PDF på minimum 5 og maksimalt 10 sider som viser til tidligere relevant kunstneriske prosjekt
• Oppdatert CV

Kommunen oppfordrer også kunstnere uten erfaring med kunst i offentlig rom til å søke.
Søknaden sendes til kunstsommerlyst@gmail.com