Trondheim 21. oktober: Lunsjmøte med VISP!

Velkommen til lunsjmøte med VISP mandag 21. oktober kl 13.00 på Kunsthall Trondheim.

VISP er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle feltet og ble landsomfattende i år. VISP tilbyr gratis medlemskap til kunstnere, produsenter, kuratorer, gallerister osv. som igjen gir tilgang til gratis kurs, workshops og nettressurser, i tillegg til gode rabattordninger. Les mer på visp.no

Daglig leder Aslak Høyersten vil presentere organisasjonens historie, kurstilbud og ressurser. Vi ønsker å gå i dialog med det lokale feltet om kurs og workshops dere ønsker, og er også på jakt etter aktuelle samarbeidspartnere i Trondheim.

Vi serverer lunsj og kaffe, deltakelse er gratis, men siden vi bestiller mat må du melde deg på til aslak@visp.no innen fredag 18. oktober.

Lunsjmøtet er i samarbeid med Kunsthall Trondheim – velkommen!