Unn Devik

Navn:
Unn Devik

Kommer fra:
Bergen

Bor:
Bergen

Utdannelse:
Master i kunst, Fakultet for kunst, music og design (KMD), UiB, Bergen, Norge
Falmouth School of Art BA (Hons), Falmouth, UK
Kunstskolen i Bergen (KiB)

Hva jobber du med?
Maleri, tegning og tekst

Hva inspirerer deg?
Et sammensurium av inntrykk.

Hvordan vil du beskrive din kunst og ditt kunstnerskap?
Siden barndommen min har fortellinger, både muntlige og skriftlige, vært en indre, visuell opplevelse.
Ord framkaller bilder og bilder framkaller ord. 
Det jeg maler, tegner og skriver, er et resultat av en pågående dialog med meg selv, hvor jeg prøver å finne det rette språket for det jeg vil beskrive. De siste årene har jeg arbeidet med å finne et visuelt språk med utgangspunkt i stedsobservasjoner av fysiske fenomen som stein, vann og vær. Maleriet Unforeseen Changes (bilde 2), som ble vist under avgangsutstillingen ved Bergen Kunsthall i 2021, var et resultat av dette.

Tegneseriemediet, spesielt manga, er en tydelig referanse i arbeidet mitt. Jeg ble introdusert for manga på midten av 00-tallet.  Det var den tiden det fantes en månedlig norsk utgave av Shonen Jump. I intervjuer med manga-skapere, ble ofte arbeidet med å finne sin egen strek vektlagt. Her var det ingen korrekt måte å se og utrykke seg på, det som gjaldt var å finne sin egen strek og sitt eget utrykk. Denne måten å tenke på er fremdeles viktig for meg når det kommer til utviklingen av min egen strek, og i arbeidet mitt for øvrig. Tilknytningen til manga kommer til syne i flere arbeid som Nattesyn (bilde 3), en serie med silketrykk, Nattens Øyne (bilde 4), et diptykk med utgangspunkt i silketrykkene, og triptykket, Triptykk av vann (bilde 5).

I maleriene Gone (bilde 6) og Solitude (bilde 7)forsøkte jeg å besjele ulike opplevelser fra en drøm. Jeg syns det er interessant å knytte inntrykk fra det underbevisste, som en drøm, til noe fysisk, som en tegning, et maleri eller en tekst. Når en indre, visuell opplevelse, materialiseres utenfor kroppen, oppleves den på avstand og blir tilgjengelig for sansene. Materialiseringen av en tanke eller en idé, er som å sette et ord i en ny kontekst. Tanken eller idéen er den samme, men når den forankres i noe fysisk settes den inn en ny sammenheng, og blir et subjekt for eksterne tolkninger. Det immaterielle blir materielt, abstrakte fenomen som drømmer, tid, rom og følelser, finner en form.

Hvorfor ble du boende der du bor?
Jeg trives godt, har gode kolleger, familie og venner.

Hva er det beste med miljøet og stedet?
Bergen er en fin by for å finne konsentrasjon. Jeg liker balansen mellom å kunne trekke meg tilbake for å fokusere på et enkelt prosjekt, og å kunne gå på tur i fjellet, møte folk og se utstillinger. I kunstmiljøet er det en stor variasjon av kunstnere som jobber med vidt ulike disipliner, som det og er lett å komme i kontakt med. Byen har og mange lokale aktører som tilbyr et bredt utvalg av produksjonsmuligheter. 

Imidlertid er det en stor skuffelse at det ble innført så svimlende høye summer for at studenter utenfor EU/EØS skal kunne studere i Norge. Dette er en villedet og fordomsfull poltikk, og som resultat har antallet internasjonale studenter sunket betraktelig. Dette er noe som kommer til å gi ringvirkninger for kunstmiljøet i Bergen, og ellers i landet. Jeg håper virkelig at vedtaket kan bli revurdert og trukket tilbake.

Hva savner du i det lokale kunstmiljøet?
Flere trygge og subsidierte atelierplasser. Det er en ubalanse mellom de midlene som blir brukt på nye kulturbygg i forhold til det som blir brukt på å sikre gode og sentrale arbeidsplasser for byens kulturarbeidere. For at Bergen skal fortsette å være en kulturby, så er det viktig at de som produserer kulturen blir prioritet. Ønsker vi en aktiv og levende bykjerne så er dette nødvendig.

Hva jobber du med for øyeblikket?
Nå arbeider jeg med en serie med tegninger i svart-hvitt, som skal bli til en bok.
I arbeidet med boken har jeg skrevet mer enn jeg vanligvis gjør. Dette har suksessivt forsterket samspillet mellom ord og bilde, og styrket min egen bevissthet ovenfor hvordan ord kan brukes som informasjon for å generere visuelt innhold. De siste årene har jeg hatt fokus på å etablere et estetisk språk forankret i en fysisk virkelighet. Nå bruker jeg dette språket for å gi utrykk for det jeg tenker.

Hvilke ambisjoner og planer har du for fremtiden?
Fortsette å skrive og å lage bilder.

Til slutt: hvilken kollega av deg fortjener mer oppmerksomhet?
Det er mange, men jeg vil nevne Laura Gaiger. Maleriene og freskene hennes har mange lag, de er underfundige og lekne, samtidig som de er seriøse og ettertenksomme. Hun viser integritet i måten hun arbeider med sitt eget utrykk, ovenfor de temaene hun tar opp, og gjennom hvordan hun behandler maling som medium.

Foto:
Bilde 1 – Camilla Louadah Hermansen

Bilde 2 – Dale Rothenberg

Bilde 3-5 – Andreas Dyrdal

Bilde 6-8 – Guttorm Glomsås