24. april: Velkommen til seminar om ateliersituasjonen i Oslo

Utenfor Trafo kunstnerhus under Oslo Open 2022. Foto: Jan Khür

Mandag 24. april 2023
Kl. 11.00-13.30
UKS, Keysers gate 1, 0180 Oslo

Påmelding
Billetter koster 50 kr, men seminaret er gratis for deg som er kunstner, student, pensjonist eller ikke har mulighet til å betale for billett.
Arrangører: Oslo Open, VISP, UKS og BO

Ved utgangen av 2023 blir rundt 40% av kunstnerne som leier offentlig subsidierte atelierer i Oslo, nødt til å flytte uten et alternativt arbeidsrom. De midlertidige kontraktene for atelier og for få arbeidsrom til disposisjon, har skapt behov for å finne bedre og mer langsiktige løsninger enn den nåværende ordningen.

Hva må gjøres for at kunstnerne får flere og bedre arbeidsplasser i Oslo? Og hvem har ansvaret? Til seminaret har vi invitert kunstnere, organisasjoner og politikere til en paneldiskusjon.

Program
11.00
Velkommen ved Oslo Open og VISP

Tre innlegg om ateliersituasjonen av:
Steffen Håndlykken, styreleder i Unge Kunstneres Samfund (UKS)
Sebastian Makonnen Kjølaas, styreleder i Billedkunstnerne i Oslo (BO)
Maya Økland, kunstner og styremedlem i Bjørka, verksted for kamerabasert kunst

11.40
Paneldiskusjon om ateliersituasjonen i Oslo
Hva kan gjøres, og hvordan kan de ulike aktørene ta ansvar?

I panelet:
Omar S. Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet (SV)
Eivor Evenrud (Arbeiderpartiet)
Hallstein Bjercke (Venstre)
Mehmet Kaan Inaan (Høyre)
Maya Økland, kunstner og styremedlem Bjørka
Moderator: Boel Christensen-Scheel, dekan, avdeling kunst og håndverk, KHiO

Spørsmål og innspill fra salen.

12.45
Enkel lunsj og tid til uformell samtale etter seminaret.

13.30
Slutt

Praktisk informasjon
UKS er tilgjengelig for rullestolbrukere, men trenger å få beskjed om at de skal tilrettelegge. Inngangsdøren er ett trinn opp fra gatenivå. Grunnet bygningens vernestatus har UKS en flyttbar rampe som de lett kan plassere ut etter behov. Les UKS sin tilgjengelighetsærklæring her.

Seminaret vil bli strømmet.

Seminaret foregår på norsk.

Seminaret blir ikke tolket til tegnspråk. Dersom du har behov for tolk, ta kontakt, så forsøker vi å skaffe en tegnspråktolk i tide.

For spørsmål eller annet i forbindelse med seminaret, ta kontakt med oss på info@osloopen.no.

Om arrangørene

Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Oslo Open, kompetanse- og nettverksorganisasjon VISP og kunstnerorganisasjonene Unge Kunstneres Samfund (UKS) og Billedkunstnerne i Oslo (BO).

Seminaret er støttet av Fritt Ord.