AVLYST: Verksted i letterpress

(GRUNNET KORONAVIRUSET AVLYSER VI KURSET OG HÅPER Å SETTE DET OPP VED EN SENERE ANLEDNING)

Kursavgift: kr. 800,- for medlemmer av Grafill og VISP
Fordelt fortrinnsvis med seks medlemmer fra Grafill og seks medlemmer fra Visp.
Ikke medlemmer: kr. 1800,-. Materiell og lunch inkludert. Påmelding er bindende.
Kursstart:
Torsdag 2. april kl 10.00–16.00
Fredag 3. april kl. 10.00–16.00

Påmelding: geir@goosen.no (NB: Les hele briefen før du melder deg på).

Kursholder Ane Thon Knudsen brukte en A3 cylinder prøvetrykkpresse som verktøy i sin forskning av Virginia Woolfs arbeid som trykker og forlegger av egne og andres tekster.
Ubåtpress har en tilsvarende Vandercook A3 cylinderpresse og inviterer til et inspirerende introduksjonsverksted med Ane Thon Knutsen. Ved bruk av enkle midler vil deltakerne få et innblikk i manuell trykking med løse objekter på en cylinderpresse. Ane har tidligere gitt tilsvarende verksteder for studenter og profesjonelle designere og kunstnere.
Vandercook A3 cylinderpresse ble opprinnelig ment brukt til prøvetrykk. Men enkelheten i bruk har også gitt billedkunstnere, designere og forfattere muligheter til selv å produsere trykksaker i mindre opplag. Historisk sett er det interessant at flere kvinnelige forfattere og feminister som Virginia Woolf, 1882–1941 (Hogarth Press), Anaïs Nin, 1903–1977, Nancy Cunard, 1896–1965 (Hours Press) og Jane Grabhorn, 1911–1973 (Jumbo Press) trykket selv på slike trykkpresser. Alle disse var også kjent for å eksperimentere og jobbe friere ved setting av tekst. Det er noe av denne åpenheten og energien verkstedet ønsker å inspirere.

Det er satt en begrensning på 12 deltakere over de to dagene for at alle skal få best mulig tid. Verkstedet er planlagt slik at alle leverer 1–5 former plassert innenfor formatet 14×15 cm. Formene blir laserkuttet av Ane. Alle formene er til felles bruk, dvs. at alle kan kombinere og komponere fritt blant formene. Trykkformatet er A3.
Hver deltaker får ved kursets start utdelt hvert sitt print med alle elementene i 100% størrelse. Disse klippes ut og brukes til å komponere bildet som skal bli sluttresultatet.

BRIEF
Stedtilhørighet: Hva kan knyttes til et sted gjennom ord og former? Et begrep, et objekt en detalj – en personlig relasjon, en subjektiv fore­stilling om et sted.

Antall deltakere. Maks 12 stk
12 deltakere gir 12 ulike design basert på bruk av samme ressurs av former. Hver design trykkes i et opplag på ca. 16–20 slik at hver deltaker får en full serie på 12 ulike trykk. En serie skal være i Ubåtpress sine arkiv som dokumentasjon.

Illustrasjonen Laser filmal settes inn sammen med BRIEF-teksten

Format: 14 x 15 cm, Illustrator ai. eller eps vektorfil
Farge: RGB: R:255, G:0, B:0
Kontur: 0,1 mm

Bokstavformer, ikoner, illustrative og abstrakte lukkete
former i vektorformat fungerer. Formatet, 14 x 15 cm, kan inneholde 1–5 former. NB: Hver deltaker kan fritt låne
former fra de andre deltakerne.Som flyttbare løse former arrangeres elementene til en nye komposisjoner.
Formatet på Vandercook pressen er ca A3.

NB: FERDIG FIL SENDES INNEN
FREDAG MORGEN 27. MARS.
e-post: geir@goosen.no