VESTLAND: Open call til Leiga – søknadsfrist 21. mars!

Leiga er en ny nettside som enkelt lar deg se, leie og kjøpe kunst online. Leiga representerer en ny måte for kunden å oppdage og bestille kunst på, og vi har en ambisjon om at Leiga også skal sikre kunstnere mer stabile inntekter.

Vil du leie ut din kunst via Leiga? Søk innen 21. mars!

Som kunstner på Leiga vil du ha mulighet til å leie ut og selge dine kunstverk på en enkel måte til et nytt publikum, mens vi tar oss av papirarbeidet, betalingsprosessen og markedsføringen. Kunden kan leie et kunstverk i inntil 20 måneder, og betaler 5 % av verkets verdi hver måned. Etter full leieperiode er dermed verket nedbetalt, og kunden eier verket. Alternativt kan det leveres tilbake og kunden får muligheten til å leie med seg et nytt kunstverk i stedet. Kunden er selv ansvarlig for forsikring og opprettholdelse av leieforholdet.

Leiga driftes av VISP, og for å fortsette å utvikle, markedsføre og administrere nettsiden trekkes det et 20 % formidlingshonorar. De resterende 80 % går direkte til kunstneren.

Kriterier for å være med, er:
-Kunstnerisk utdannelse (med mastergrad blir man automatisk godkjent, bachelor eller lavere blir vurdert av et fagutvalg)
-Høy kunstnerisk aktivitet (utstillingshyppighet)
-Medlemskap i VISP
-Bosted Vestland

Ved annen utdannelse kan kunstnerisk aktivitet vektlegges.

For å søke om å bli representert på Leiga, send inn følgende til fagutvalg@leiga.no innen 21. mars:
-CV
-Lenke til hjemmeside dersom den er oppdatert, eller evt. tre bilder av egne verk som representerer ditt nåværende kunstnerskap, som eksempler på hva du ville lagt ut for leie/salg på Leiga

Fagutvalget består av Susanne Skeide (representant for BKFH), Philipp von Hase (representant for NKVN) og Heidi Bjørgan (oppnevnt av VISP).

Søknadsfrist for å være representert på Leiga er tirsdag 21. mars, og søkere vil få tilbakemelding kort tid etter. Siden lanseres offentlig i løpet av april.

Spørsmål om Leiga kan sendes til veronika@leiga.no

NB: Leiga er et prøveprosjekt og derfor foreløpig kun tilgjengelig for kunstnere bosatt i Vestland. Prosjektet blir i løpet av 2023 også utvidet til å omfatte Viken, og senere også flere fylker. Følg med!