Vestland: Open call til ny nettside

(English below)

INFORMASJONSMØTE FREDAG 19. FEBRUAR KL 15.00!

Kunstguide.no blir til Leiga.no!
I mars forsvinner kunstguide.no og blir til Leiga.no – en helt ny nettside som enkelt lar deg se, kjøpe og leie kunst online. Leiga er en ny måte å oppdage og bestille kunst på, uten forpliktelser. Finn kunstverk du liker og ta dem med deg hjem – i noen måneder eller for alltid – opplev kunst på DIN måte.

Vil du bli med?
Vil du leie ut din kunst via Leiga.no? Som kunstner på Leiga.no vil du ha muligheten til å leie ut og selge dine kunstverk på en enkel måte til et nytt publikum, mens vi tar oss av papirarbeidet og betalingsprosessen. Kunder kan leie et kunstverk til 5% av kunstverkets verdi per måned, og dersom kunden leier verket i 20 måneder eier kunden verket. Kunden er selv ansvarlig for forsikring og opprettholdelse av leieforhold. For å drifte nettsiden vil Leiga ta 20 % i formidlingshonorar til administrasjonsutgifter, betalingsløsning og markedsføring. Formidlingshonoraret trekkes fra innbetalingen fra kunden, og de resterende 80 % blir utbetalt i faste intervaller direkte til kunstneren.

Søknadsfrist er 22. februar (selv om du allerede er representert på kunstguide.no må du likevel søke om opptak på Leiga).

NB: Leiga er prøveprosjekt og er derfor i første omgang kun for kunstnere bosatt i Vestland. Vi har en ambisjon om at vi klarer å utvikle en ny måte å kjøpe og oppleve kunst på, og at denne modellen kan videreføres i andre deler av landet også.

 

Kriterier
Kriterier for deltakelse på Leiga.no er:

-Kunstnerisk utdannelse; BA-nivå eller høyere

-Høy kunstnerisk aktivitet (utstillingshyppighet)

-Medlemskap i VISP

-Bosted Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane)

Ved annen utdannelse kan kunstnerens aktivitet vektlegges. Fagutvalget står også fritt til å foreta skjønnsmessige vurderinger.

For å søke om å bli representert på nettsiden, send følgende info til fagutvalg@leiga.no:

-CV

-Lenke til hjemmeside

-Max 4 (fire) bilder av egne verk som representerer ditt nåværende kunstnerskap

Det er ikke fastsatt et bestemt antall kunstnere som kan bli representert via Leiga. I første omgang vil alle som blir godkjent av fagutvalget få tilbud om representasjon.

 

Fagutvalg
Vi har et dyktig fagutvalg bestående av Kay Arne Kirkebø (representant for BKFH), Kristina Aas (representant for NKVN) og Heidi Bjørgan (representant for VISP), og tar imot søknader fra kunstnere bosatt i Vestland fylke frem til 22.02.

KAY ARNE KIRKEBØ
Kay Arne Kirkebø (f. 1979) har en mastergrad i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og jobber hovedsakelig med tegning i bilde-, video- og bok-/fanzineformat. Han er kjent for sine detaljrike tegninger av arkitektur og bylandskap: https://www.kayarne.net/

KRISTINA AAS
Kristina Aas (f. 1978) er utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og har siden 2013 jobbet mest med digital jacquardvev. Samtidig arbeider hun også med tekstil innen broderi, installasjoner og collage. Verkene hennes tar tekstilkunst til et nytt nivå med moderne teknologi: https://kristina-aas.com/

HEIDI BJØRGAN
Heidi Bjørgan (f. 1970) er utdannet keramiker ved Kunsthøgskolen i Bergen og Konstfack Stockholm. Gjennom sitt arbeid som kunstner og kurator har hun utfordret diskursen knyttet til kunsthåndverk i Norge, gjennom bruk av materialer, arbeidsmetoder og utstillingsdesign: https://www.heidibjorgan.com/

Leiga har mottatt støtte fra Kulturrådet, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune og vil driftes av VISP som et prøveprosjekt, foreløpig for de neste tre år.

 

English:

INFORMATION MEETING FRIDAY FEBRUARY 19 AT 15.00!

Kunstguide.no becomes Leiga.no!

In March, Kunstguide.no will disappear and turn into Leiga.no – a new concept that lets you see, buy and rent art online. Leiga is a new way to explore and discover art, no strings attached. Find artworks that you love and bring them home, for a few months or forever – experience art YOUR way.

Do you want to join?

Do you want to rent your art through Leiga.no? As an artist represented by Leiga, you will have the opportunity to easily rent and sell your artworks online while we take care of the payment process and the paper work. The customers will be able to rent artworks to 5% of the price, and if they keep it for 20 months they will have paid the full price and thus own it. The customer is responsible for insuring the artwork during the rental period.

In order to run the website, Leiga.no will require a 20% fee. The fee will be deducted from the payment and the remaining 80% will be paid out directly to the artist.

Apply before February 22nd!

Leiga.no is a pilot project and will for the moment only represent artists living in Vestland county, but we have ambitions to expand!

Requirements
The requirements for applying are:

-Art education (B.A. or higher)

-Activity (project and exhibition frequency)

-VISP membership

-Living in Vestland county

If the education requirement is not met, other activities may be emphasized. The committee is free to make decisions at their discretion.

To apply for representation at Leiga.no, send an email to fagutvalg@leiga.no with the following information:

-CV

-Link to artist’s website

-A maximum of 4 (four) photos of artworks by the artist

The committee
We have a skillful committee consisting of Kay Arne Kirkebø (representing BKFH), Kristina Aas (representing NKVN) and Heidi Bjørgan (representing VISP). They will accept applications until February 22nd.

KAY ARNE KIRKEBØ
Kay Arne Kirkebø (1979) has a master’s degree from Bergen Academy of Art and Design, and he mainly works with drawings in picture format, video format and book/fanzine format. He is known for his detailed drawings of architecture and city landscape: https://www.kayarne.net/

 

KRISTINA AAS
Kristina Aas (1978) has her education from Bergen Academy of Art and Design, and she has, since 2013 mostly worked with digital jacquard loom. She also works with textile such as embroidery, installations and collage. She brings textile art to a new level with modern technology: https://kristina-aas.com/
HEIDI BJØRGAN
Heidi Bjørgan (1970) is a ceramist educated at Bergen Academy of Art and Design and Konstfack Stockholm. As an artist and curator, she has challenged the discourse on handicraft in Norway through her use of materials, working methods and exhibit design: https://www.heidibjorgan.com/
Leiga.no has received funding from Kulturrådet, Bergen kommune and Vestland fylkeskommune. The website will be run by VISP as a pilot project, provisionally for the next three years.