VIKEN: Mappevisning på Buskerud kunstsenter 12.12 – open call

Foto: Trine Stephensen/Buskerud kunstsenter Kunstverk av Monica Flakk/ serien Basalt Fragments Javier Barrios/ Lines and Dots / Grid Paintings

VISP inviterer, i samarbeid med Trafo Kunsthall, BKA, BBK og NK Viken, til mappevisning på Buskerud kunstsenter tirsdag 12. desember kl 13-17 – søknadsfrist 30. november kl 12.00.

På mappevisning får du muligheten til å presentere ditt kunstnerskap overfor et panel med tre inviterte gallerister/kuratorer. Vi har en intensjon om at Mappevisninger er med på å skape fremtidige samarbeid og utstillinger for kunstnere i Viken, VISP dekker reise og opphold for kuratorene/galleristene, men har ingen påvirkning på hvilke kunstnere som velges ut og hvordan et evt videre samarbeid mellom kunstner og gallerist/institusjon vil utfolde seg.

Hvordan delta?

  • Du behøver kun å fylle ut dette skjemaet innen 30. november kl 12.00. Ved behov kan du bli spurt om å ettersende bilder av nyere verk.
  • Når frist er utløpt videresendes informasjonen til panelet, de velger selv hvem de ønsker å møte.
  • VISP setter opp kjøreplan for arrangement og kontakter kunstnerne som kuratorene velger ut. Hvis du er blant de utvalgte, får du beskjed minimum 1 uke før møtet.
  • Alle typer kunstneriske uttrykk er velkommen.
  • Du får 20 minutter til å presentere eget kunstnerskap, du velger selv hva du ønsker å fokusere på.
  • Du kan velge om du ønsker å presentere fysiske verk eller digital mappe (laptop), projektor er tilgjengelig.
  • Kunstnere som bor eller arbeider i Viken vil bli prioritert

Om kuratorene/galleristene

Adriana Alves (Rio de Janeiro, Brasil)

er kurator og billedkunstner med base i Svolvær. Hun er utdannet ved tidligere Kunsthøgskolen i Bergen og Konstfack Stockholm. I sin kuratoriske praksis har Alves i all hovedsak fokusert på prosjekter og kunstnerskap som arbeider med spørsmål knyttet til maktstrukturer og på det kunstneriske språket. Det siste som ved å vise frem praksiser som makter å aktivere det språkløse, det uhåndgripelige. Alves har medkuratert og drevet et internasjonalt residency program for Kunsthall 3,14, vært kurator for Hå gamle prestegard, lektor ved Kunstakademiet i Bergen og er nå kurator ved Nordnorsk Kunstnersenter.

Cathrine Hovdahl Vik

er kunstnerisk leder/Artistic director i Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K). De siste 15 årene har hun etablert seg som en sentral kunsthistoriker og kurator i Trondheim. Hovdahl Vik har stått bak flere større utstillinger med etablerte kunstnere som Kjell Erik Killi-Olsen, Håkon Bleken og Jens Johannessen og hun har publisert en rekke bøker og artikler om disse og andre norske kunstnere.

Jane Sverdrupsen

(f. Karmøy, 1979) er billedkunstner og kurator bosatt i Bergen, og arbeider som daglig leder ved Kunstgarasjen. Før dette har hun vært daglig leder i tre år for Rogaland Kunstsenter (2020-2023) og er for tiden rådgiver for kunstsenteret. Hun har tidligere arbeidet i ulike faglige og administrative stillinger ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen / Fakultet for kunst, musikk og design, UiB i syv år (2013-2020).

Vi takker Viken fylkeskommune for støtte til våre Mappevisninger!