VISP i Christian Michelsensgt 7

VISP har flyttet inn i nye kontorlokaler på gateplan i Bergen sentrum. Vi har samlokalisert oss med B-open og ART+FOLK i Christian Michelsens gate 7, 5012 Bergen, stikk gjerne innom hvis det er folk på kontoret. I anledning åpningen har vi fått låne litt av kunsten til Magnar Moen til veggene.