11. Beregning av næringsinntekt

På denne siden av skjemaet skal vi ta resultatet fra forrige side og korrigere for eventuelle skattemessige fordeler som privat bruk av næringsbil, eller skattemessige fradragsberettigede ekstrakostnader som bruk av privatbil i næring.

2. 51 – Her skal det stå det samme beløpet som i pkt 2.50 om alt funker.

2.60 – Dersom yrkesbil er brukt privat skal fastsatt privat fordel føres her. Se pkt 2.30 andre avsnitt. Dette punktet brukes altså bare i de tilfeller hvor bil er et driftsmiddel i næringen. Ikke i de tilfeller hvor du har brukt din privatbil i næring.

2.65 – Brukes privatbil i næring føres kilometergodtgjørelsen opp her. Du ganger antall kilometer du har kjørt i næring med 3,80 kr og får fradrag for summen. Pass på at du kan dokumentere distansen du har kjørt. Det kan være Skattemyndighetene vil ha bevis.

2.70 – Her skal driftsresultat etter korreksjonspostene 2.60 og 2.65 dukke opp av seg selv.

2.73 – Dersom du av en eller annen grunn har gevinst- og tapskonto skal du føre beløpet hentet fra skjemaet RF-1219 her. Dersom du ikke aner hva dette er for noe, har du sikkert ingen gevinst- og tapskonto og kan hoppe over dette feltet. Er du i tvil ta kontakt med en regnskapsfører eller revisor.

2.90 – Her summeres alt opp, og du kan se om du har overskudd eller underskudd i næring som overføres til selvangivelsen din. Merk at du må notere deg overskuddet/underskuddet og føre dette inn i selvangivelsens post 2.7.6 (Næringsinntekt) manuelt til slutt.