13. Eiendeler og gjeld

Her fortsetter eiendeler- og gjeldsskjemaet. På denne siden skal vi summere opp eventuelle fakturaer du har sendt ut som du ikke har fått betalt for (regnes som en eiendel) og eventuell gjeld du har tilknyttet næringsvirksomheten din. Har du kontanter i kassen som stammer fra for eksempel salg av kunstverk skal du summere opp kontantene og føre det inn på denne siden.

3.04– Her skal summen fra forrige side dukke opp om alt fungerer som det skal.

3.05– Her føres ubetalte, men utsendte fakturaer. For eksempel om du fakturerer en kunde 10.000 kr den 31.12 så vil det mest sannsynlig være utestående fordring pr 31.12.
3.06– Her føres alle kontanter, bankinnskudd o.l som hører til næringsvirksomheten. Har du for eksempel kontanter i en bankboks i utlandet som stammer fra kunstsalg, så opplyser du om beløpet her.

3.07– Igjen imponerer Altinn med sin regnekunnskap!

3.08– Her føres det opp lån som er knyttet til næringen. Det kan være til banker, privat eller andre.

3.09– Sum eiendeler minus Sum gjeld er lik netto næringsformue. Summen dukker opp her.