14. Opplysninger om kunstnerisk aktivitet

Disse postene er frivillig å fylle ut, og er til for at Skatteetaten skal kunne gjøre en vurdering av den kunstneriske næringsvirksomheten som utøves. For at virksomheten som drives skal kunne anses for å være næringsvirksomhet, stilles det krav til at den er egnet til å gå med overskudd på sikt. Skatteetaten foretar derfor en konkret vurdering av omsetningen og overskudd/underskudd, i forhold til opplysningene som blir gitt her.

”Kunstnerisk utdanning” – Fyll inn kunstnerisk utdanning fra og med VGS og oppover.

”Medlem av billedkunstnerorganisasjoner” – Er du medlem av billedkunstnerorganisasjoner fyller du inn informasjon om disse her.

”Separatutstillinger siste 10 år” – Antall separatutstillinger du har hatt de siste 10 årene. Fyll inn tallet!

”Deltatt i kollektivutstillinger siste 10 år” – Antall kollektivutstillinger du har deltatt på de siste 10 årene.

”Separatutstillinger i inntektsåret” – Antall separatutstillinger i løpet av inntektsåret.

”Deltatt i kollektivutstillinger i inntektsåret” – Antall kollektivutstillinger du har deltatt på i inntektsåret

”Utstillingsvederlag er utbetalt for følgende kollektivutstillinger” – Hvilke kollektivutstillinger har du fått betalt for å delta på?

”Planlagte separatutstillinger” – Har du fremtidige separatutstillinger planlagt? I så fall hvor og når?

”Har de siste 10 år deltatt i konkurranser” – Hvilke konkurranser har du deltatt i de siste 10 årene?

”Representert i større samlinger?” – Er noen av dine kunstverk representert i større samlinger? I så fall – hvilke?

”Mottatt stipend” – Har du mottatt stipend for kunstnervirksomheten din? Oppgi alle typer stipend her.

”har hatt statens garantiinntekt for kunstnere” – Dersom du har mottatt Statens Garantiinntekt oppgir du tidsrommet for dette her.

”Særlige opplysninger” – Her fyller du inn andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av din kunstnervirksomhet som en næringsvirksomhet.

Gratulerer! Du har nå kommet deg gjennom Næringsoppgaven for Billedkunstnere. Som nevnt i post 2.90 må du nå lagre og gå tilbake til fanen “Selvangivelse for næringsdrivende” og fylle inn årets resultat manuelt der. Velg “Endre” og legg til post 2.7.6 “Inntekt fra annen næring”. Dersom du har underskudd i din næring skal dette inn i post 3.2.19

Du må også legge til vedleggsskjemaet “RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonsforetak” og fylle ut dette.

TIPS: I skjemaet RF-1224 vil du bli spurt om en “NæringsID”. Her kan du fylle inn RF1242 siden du er billedkunstner.