4. Velg skjema RF-1242

Når du åpner RF-1030 får du flere valg. Som billedkunstner skal du velge skjemaet RF-1242 og trykke neste.

NB: Dersom dine driftsinntekter var lavere enn 50 000 kr velger du det nederste alternativet og kommer til en forenklet oppgave. Her trenger du bare summere opp dine inntekter, trekke fra dine utgifter og visp, unnskyld, vips så er du ferdig.