5. Velg vedlegg

Du vil nå få opp selvangivelsen din. Her vil det stå diverse tall som stammer fra lønns- og trekkoppgaver, årsoppgaver fra banker med mer. Kontroller at disse stemmer. Om de ikke stemmer må du endre de ved å trykke på “Endre” og taste inn korrekt beløp. Når du har gjort det velger du fanen ”Vedlegg” øverst.