6. Velg vedlegget RF-1242

Når du har valgt vedleggsfanen vil du se at det ligger et eksisterende vedlegg der og venter på deg. Trykk på dette så er du inne i det helligste av det hellige – Næringsoppgave for billedkunstnere.