WEBINAR: Bergen kommunes støtteordninger

Onsdag 20. januar kl 11:00:

VISP inviterer til informasjonsmøte om Bergen kommunes tilskuddsordninger for det visuelle feltet. Synnøve Marie Vik og Ragni Stoltenberg, rådgivere ved fagavdeling for kunst- og kulturutvikling i Bergen kommune, informerer både om eksisterende ordninger og endringer i disse, og presenterer flere nye ordninger som kan være aktuelle for feltet.

Har du spørsmål eller ting du ønsker at Synnøve og Ragni snakker om på møtet kan du gjerne melde dette inn på forkant: aslak@visp.no.

Det blir mulig å stille spørsmål underveis, webinaret kan også oppleves på youtube, både direkte og i ettertid.

PÅMELDING