Webinar: Oslo kommunes støtteordninger

SE OPPTAK AV WEBINARET HER

Tirsdag 2. mars kl 13.00, påmelding her.

VISP og B-OA inviterer til webinar om Oslo kommunes tilskuddsordninger for det visuelle feltet. Geir Rege, seksjonsleder for tilskuddsseksjonen, vil informere om eksisterende ordninger, stipend og søknadsfrister, samt gi gode tips til søknaden. Webinaret avholdes på zoom og deltagerne kan stille spørsmål underveis. Man kan også følge webinaret på vår Youtube-kanal, hvor det også kan oppleves i ettertid.

Geir Nikolai Rege har jobbet i Kulturetaten i Oslo kommune siden 2018 og har blant annet ansvaret for kunstnerstipendene og driftsstøtte til kunst- og kulturinstitusjonene i Oslo. Han er utdannet ved Griegakademiet og UiB, og har tidligere jobbet i Kulturdepartementet, Kulturrådet, byrådsavdelingen i Bergen kommune, Bergen Nasjonale Opera og BIT20 Ensemble.